קבצים

http://www.beeri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=592139_beeri&act=view&dbid=docs&dataid=25&fid=f5&name=%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%2023.9.17.pdf