title
לקראת ישיבה 29.8.17

‏24/08/2017

לחברי ו. תכנון: 

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע


הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 29/08/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות


אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 25.07.17


20:30 – שינויי דיירים שכונת הכרם: משפחת אסקפה מבקשת להגדיל חלון במטבח הבית לדלת (הממוקם  בחזית האחורית של הבית לכיוון הנישה התחומה בקיר בין שני בתי הדו משפחתי), בנוסף מבקשת המשפחה לאשר לה הגדלת חלון לדלת הזזה בחלון חדר השינה בחזית האחורית לכיוון הפרגולה (המשפחה ביטלה את החדר כחדר שינה וצרפה את החלל לסלון), מצ''ב קובץ (נא להתעלם בשלב זה מהבקשה לקירוי הנישה, כרגע לא ניתן לדון בה בעקבות מגבלות על הגדלת שטח הבית המופיעות בתקנון שיכון). מוזמנים: נתן ומדי אסקפה


20:45 – העברת ארון מפתחות סידור הרכב: מדי יום, חונים למשך שעות ארוכות בסמיכות לכניסה הדרומית של חדר אוכל, עשרות זוגות אופניים של חברים ובנים הנמצאים בנסיעות (בשל קרבת החנייה לארון המפתחות). פרויקט הרחבה המרכזית , בשל אילוצי תקציב, לא יוכל לתת מענה לשיפור משמעותי במקומות החנייה לאופניים וקלנועיות באזור זה. לאור מצב זה, ולאור הצפיפות הקיימת כיום באזור חנייה זה, מוצע לבחון העברת ארון המפתחות לאזור אחר, בקרבת מגרשי החנייה בתקווה שחלק מהנוסעים יעדיפו לחנות ליד מיקומו החדש של הארון ולא בחניית חדר האוכל. הוועדה תבחן את הרעיון ברמה העקרונית, באם הרעיון יאושר הוועדה תציע מספר מקומות חלופיים לארון המפתחות לקראת הכנת דיון יסודי בנושא. מוזמנים: ארז מוקה, רן כפרי.

 

21:15 – עדכונים בתב''ע חדשה : בהמשך לדיון קודם בוועדת תכנון בנוגע לתב''ע ובעקבות בירורים נוספים יש לאשר מספר שינויים לפני הגשה חוזרת של התב''ע לועדה המחוזית:

מגורי עובדים זרים: כיום מגורי העובדים הזרים בבארי הם בקרוואן בכניסה לקיבוץ ובמתחם חדש שנבנה מתחת לחלק מסככת הדיר. מיקומו הנוכחי של הקרוואן אינו תקני מאחר והוא ממוקם בנקודה בה עלינו להסדיר את הכביש לטובת פניה תקנית מהשער מזרחה לאורך הגדר. בנוסף, ההגדרות החדשות מחייבות להגדיר אזור מגורי עובדים זרים כאזור מגורים ולא כשטח מבני משק. בתאום מול הגד''ש מוצע להגדיר את כל אזור החלק המוארך של הדיר כאזור מגורים לעובדים זרים ובעתיד כאשר נידרש להסדיר את הצומת ייבנה מתחם מגורים נוסף לעובדים מתחת לסככת הדיר בהתאם לצורך. 

אזור אחסנת צינורות ההשקיה של הגד''ש. אזור זה סומן על ידנו בתב''ע החדשה כאזור המיועד למבני משק. על מנת לאפשר הקמת מכון עיבוד תוצרת חקלאית (במיזם הינומן – בארי) באזור זה ועל מנת להגדיל את גמישות השימושים העתידיים מוצע לשנות את הגדרת האזור לתעשייה קלה ומלאכה. האזור המשקי הנוסף בשטח שבין אזור זה לכביש 232 יישאר כאזור משק ומיועד על ידנו בעתיד לאחסון צנרת ההשקיה.

הגדרת אזור נאות בארי, בית העם ומתחם האסם כאזור שטח מבני ציבור ותעסוקה, שינוי זה (משטח מבני ציבור בלבד) ייתכן ויאפשר לנו הכשרה של פעילות עסקית קטנה במתחמים אלו. לא מוצע להפוך אזורים אלו לאזורי מסחר מאחר ואנו מוגבלים רק ל 1,000 מ''ר שטחי מסחר בתב''ע שחולקו בין לה מדווש (300 מ''ר) ואפשרות לאזור מסחרי בתמרור (700 מ''ר).

הגדרת שכונת הוותיקים כמגרש אחד המכיל 64 יח''ד, עם אפשרות לצמצום מספר יחידות הדיור – שינוי זה יאפשר לנו בעתיד לבצע שינויים בשכונה ללא צורך בשינוי תב''ע.

ביטול סימוני המדרכות בשכונות עתידיות – בהתאם להמלצה שקיבלנו מוצע שלא לצייר את טוואי המדרכות הפנימיות בשכונות עתידיות בתב''ע. שינוי זה יאפשר לנו יותר גמישות בעתיד בקביעת טוואי מדויק של כל מדרכה.

22:00 – הקמת צוות אסתטיקה במרחב הציבורי: בהמשך להחלטת ועדת תכנון מישיבתה הקודמת מוצע להקים צוות לטיפול בנושא האסתטיקה במרחב הציבורי. להלן הגדרות וסמכויות מוצעים:

צוות אסתטיקה במרחב הציבורי – הגדרות וסמכויות

מטרה: שיפור הנראות החיצונית, צמצום ומניעת מפגעים אסתטיים במרחב הציבורי בקיבוץ בארי.

הגדרת אזור האחריות: שטחים ציבוריים, חזות חיצונית של כלל המבנים בבארי למעט בתי מגורים וכל שטח נוסף למעט השטחים המוגדרים מחוץ לאזור האחריות של הצוות.

מחוץ לאזור האחריות: בתי מגורים (פנים וחוץ), מגרשי מגורים, חזות פנימית של מבנים, נוי ציבורי (למעט אלמנטים עיצוביים שאינם צמחים או חיפוי קרקע כגון פסלי נוי).

כפיפות: ועדת תכנון. הצוות ידווח על כל החלטה לוועדה.

הרכב הצוות: מרכז ועדת תכנון (מרכז הצוות), מנהל נוי, מנהל ענף הבניין, 2 נציגי ציבור מתוך חברי ומשקיפי ועדת תכנון (יכולים להיות גם מקרב המשקיפים הנקלטים).

הצוות יקבל החלטות בנושאים הבאים:

אישור הוספת אלמנטים עיצוביים ושירותיים וקביעת מיקום (לדוגמא – פסלים, פסלי נוי, שעונים, עמודי טרמפים וכו')

אישור מיקום ואופן הצבת אלמנטים תפעוליים שהוגדרו על ידי מוסדות הקיבוץ כנדרשים (לדוגמא – מצלמות אבטחה, קווי תשתיות שלא ניתן להטמינם או להסתירם לחלוטין וכו').

התייחסות למפגעים שמוקמו בעבר לפני הקמת הצוות.

החלטות הצוות מחייבות את החברים, מרכזי הענפים והיזמויות בבארי. באחריות מנהל הקהילה ומרכז המשק לוודא כי הענפים והיזמויות מקבלים את אישור הצוות לפני כל עבודה שמוגדרת באזור האחריות של הצוות וכי החלטות הצוות מבוצעות כלשונן. במידה ולא קיים מקור תקציבי ליישום כלשונן של החלטות הצוות ניתן לאשר פתרון זמני סביר עד לגיוס מקור תקציבי. ניתן לערער על החלטות הצוות לוועדת תכנון.

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון
תאריך פרסום
26/8/2017