title
לקראת ישיבה 25.7.17

‏20/07/2017

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 25/07/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 03.07.17

 

20:30 – שלט מידע חשמלי בחזית חדר אוכל: הוועדה תתייחס לשלט שהוצב בחזית חדר אוכל. האם להשאירו, להעבירו למיקום אחר או להסירו. מוזמן: דניאל אלון

20:45 – גגות אורנים: הצגת התכנית האדריכלית (תוצג על ידי אדר' קטיה לוסב) לפרויקט החלפת גגות אורנים לגגות רעפים. מצ''ב התכנית, מוזמנים: סוזאן אבני, מוטי ברק, גל כהן

21:15 – מרפסות מקורות בגני הילדים: הצגת התכנית האדריכלית למרפסות המקורות בגני הילדים (תוצג על ידי אדר' קטיה לוסב). מצ''ב התכנית, מוזמנת: ענבל בכר

22:00 - שינויי דיירים שכונת הכרם: משפחות מור (עינת ואריק) ובכר (אבידע ודנה) מבקשות את אישור ועדת תכנון לשינוי בחלונות בדירתם המיועדת בשכונת הכרם השינוי כולל הגדלת חלון קיים ופתיחת חלון נוסף. בהתאם להחלטת מנהלת שכונת הכרם, דיירים שיקבלו אישור לשינויים ויבקשו לעשות זאת בטרם תום שנת הבדק יחתמו מול הקיבוץ על התחייבות לשאת בעלויות תיקוני שנת בדק בדירה, מעבר לכך השינויים צריכים להתבצע במסגרת נוהל בנייה פרטית בדירות קבע המחייב אישור ועדת תכנון ועדכון היתרי הבנייה של הבית. מוזמנים: דנה ואבידע בכר, אריק ועינת מור

22:30 – עמדת אשפה עבור שכונת הכרם במערב פארק הזיתים: הוועדה תכריע אם להשאיר את העמדה כעמדה פתוחה כפי שתוכנן (בדומה לעמדה ליד אשל וכנרת גת) או לשנות לבקשת הדיירים לעמדה סגורה (בדומה למרבית העמדות בקיבוץ). בנוסף הוועדה תקבל החלטה לגבי מיקום סופי של העמדה ביחס לכניסה למדרכה לכיוון דירת אבי וחן צור ומיקום עמדת רמסע ביחס לעמדת האשפה. מצ''ב תכנית עם עמדה פתוחה ומידות עמדה פתוחה וסגורה, מוזמנים: יובל בר, אבי וחן צור, יונה כהן, הדר גלברד

 

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

תאריך פרסום
23/7/2017