title
סיכום ישיבה 13.6.17

13/06/2017

סיכום ועדת תכנון מיום ‏13/06/2017

נוכחים: אייל דבורי, אלי שרעבי, שרון שבו, אילן וייס, עדי וייס,  יניב הגי, יורם בר סיני, דורון שגב, הדס שגיא

חסרים: עופר תבורי, קטיה לוסב, , גלי זורע, יניב גלברד, רני קניסו

אושר פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 28.5.17

 

1.      בקשת חיים ולאה חוטר ישי לאישור בניית חדר שרותים ומקלחת: ועדת תכנון אישרה את התכנון הראשוני שהוצג על ידי המשפחה לבניית חדר מקלחת ושירותים על הפאה המזרחית של הבית, דרומית לממ''ד בתוספת ההערות הבאות: חלון השירותים לא יפנה לכיוון המדרכה אלא לכיוון דרום, גימור המבנה יהיה בדומה לגימור הבית הקיים כיום מבחינה אסתטית. המשך טיפול בנושא מבחינת נהלי הקיבוץ באחריות המזכיר. השתתף בדיון: גיל חוטר ישי

2.    מיקום חממות ומרכז לוגיסטי למיזם הינומן-בארי: הועדה אישרה את הצעת חקלאות בארי למיקום החממות והמרכז הלוגיסטי מדרום-מערב לשטח הפרדס הקרוב, בסמוך לגבול הישוב המוצע בתב''ע החדשה. השתתפו בדיון: הראל, ארז, אבידע

3.      הצגת עדכונים ותכנית חיפוי והצללה לפארק הזיתים: הועדה אישרה את תכנית ההצללה והחיפוי של הפארק. בנוסף הוחלט לבטל את מגרש הכדורסל הקטן ולהעביר את מגרש הכדורגל (רחבה ושער אחד) למיקום חדש כ 5 מטר צפונית מזרחית למיקום מגרש הכדורסל שבוטל. כמו כן הוחלט להכשיר שטח עבור מיגונית בפינה המערבית של המגרש. השתתפו בדיון: אבידע, חן צור, יונה כהן

4.      בחירת דגם פנס תאורת רחוב שכונת הכרם: מרבית חברי הועדה לא הביעו שביעות רצון מלאה עם אף אחד מהדגמים שהוצגו. הוחלט לפנות לייעוץ חיצוני לקבל חוות דעת לגבי אפשרויות נוספות. במידה ולא תמצא אלטרנטיבה חדשה ראויה ייבחר הפנס מדגם שביט (ניתן לראות דוגמא מאחורי דירת ניב אלון).

5.      תאורה בדשא המרכזי: התקבלה בקשת התרבות למיקום תאורה קבועה שתאיר על הדשא המרכזי בחגים ואירועים. הנושא ייבחן על ידי יועץ תאורה במטרה לבדוק האם ניתן למקם תאורה שתענה על הצרכים ללא הצבת עמוד/ים על הדשא. תכנית התאורה תובא לאישור הועדה לפני הגשת בקשה לתקצוב הפרויקט.

 

סיכם –אייל דבורי

 

תאריך פרסום
19/6/2017