title
סיכום ישיבה 28.5.17

29/05/2017

סיכום ועדת תכנון מיום ‏28/05/2017

נוכחים: אייל דבורי, עופר תבורי, שרון שבו, אילן וייס, עדי וייס,  יניב הגי, יניב גלברד, דורון שגב, רני קניסו

חסרים: אלי שרעבי, קטיה לוסב, יורם בר סיני, גלי זורע, הדס שגיא

אושר פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 27.4.17

 

1.      תאורת רחוב שכונת הכרם: בשל המעבר לתאורת לד (תאורה חסכונית יותר בצריכת החשמל ואורך חיי הנורות), אנו נדרשים להחליף את דגם תאורת הרחוב של בארי. הוועדה בחנה מספר דגמים אלטרנטיביים של נורות שהותקנו לאחרונה לניסיון. טרם התקבלה החלטה סופית בנושא בשל רצון הועדה לבחון דגם נוסף שטרם מוקם לניסיון.

השתתפו בדיון: בעז ואנט קדרון, אורי רחום, אוהד סיוון, דניאל אלון, שגב ממן.

2.      תכנית עבודה שנתית לוועדת תכנון: הועדה קיבלה סקירה על פרויקטים שנמצאים בשלבי תכנון וקיבלה החלטה לקדם תכנון של מספר נקודות לטיפול בחודשים הקרובים. המטרה היא לבצע לכל נושא תכנון ראשוני עד לרמת קבלת אומדן עלויות שיאפשר הגשת בקשה מסודרת למימון הפרויקט ביעדי מזכירות או השקעות רווחה. בנוסף, מדי פעם מתקבלים כספים ממקורות חיצוניים לטובת מימון פרויקטים ציבוריים (דוגמאות: כביש הגישה לקיבוץ, כביש אורנים, פארק הזיתים, חצרות גני הילדים), על מנת שפרויקטים אלו יבוצעו בצורה מסודרת תחת שליטה ותכנון מקדים שלנו, עלינו להיות ערוכים עם מספר תכניות לביצוע במגירה. מימון התכנון הראשוני יהיה מתקציב ועדת תכנון. להלן רשימת הנושאים בהם החליטה הועדה לטפל:

א.      אזור מגרש כדורעף חופים ישן (ליד הדפוס) – מאז העברת מגרש כדורעף החופים המקום נשאר כשטח לא מטופל. יש להציע תכנית נופית לאזור או לחילופין למצוא לו ייעוד חדש.

ב.      אזור מגרש כדורעף חופים נוכחי (מגרש הכדורסל הישן) – אזור המגרש הנוכחי לא ממצה את הפוטנציאל שלו מבחינת מיקום באזור מתקני הספורט והבריכה. יש לבחון מחדש את אפשרויות השימוש בשטח.

ג.       אזור האסם והפאב– לפני מספר שנים הוכנה תכנית לטיפול באזור האסם והפאב על ידי רמי חרובי ודורון שגב, הוועדה תלמד את התכנית ותחליט אם לתמוך בקידומה.

ד.      אזור מגרש כדורסל קטן בשכונת הקומותיים – מתקני הכדורסל במגרש אינם תקניים, לפני שמחליפים אותם מוצע לחשוב מחדש על ייעוד האזור ואולי להציע תכנית חלופית.

ה.     אזור שבין המטע לגדר – לקראת אכלוס שכונת הכרם יש לתת פתרון נופי לאזור זה שעד לאחרונה שימש בעיקר כאתר אחסון אדמה לפרויקטים בזיתים ובכרם.

ו.        טיפול בהסתרת דודי שמש –לאחר התקנת הדודים עלתה דרישה לטפל בהסתרתם, הוועדה תבחן האם יש פתרונות אסתטיים בעלות סבירה לנושא.

ז.       הסדרת כביש אשל וכנרת גת – מדבייר – מחסום בריכה – כביש זה הוא הכביש הפנימי היחיד בבארי שאינו עומד בסטנדרטים שקבענו לעצמנו לכבישים פנימיים (רוחב 5 מטר לפחות, אזור מוגדר למדרכות ואזורי עצירות מסודרים). הכביש בעבר היה כביש חיצוני אך עם התרחבות הקיבוץ הפך לכביש פנימי ויש להתייחס אליו ככזה. הנושא מקבל משנה תוקף לקראת אכלוס שכונת הכרם והשימוש הגדל בצירי התנועה האלו.

ח.     שילוט ברחבי הקיבוץ – לפני שנתיים עלתה הצעה שאושרה בוועדת תכנון לשילוט ברחבי הקיבוץ להצבעה ביעדי מזכירות. ההצעה לא עברה את אישור הקלפי כנראה בשל עלותה הגבוהה. מוצע לגבש הצעה חדשה בעלות נמוכה יותר שתטפל בשלב ראשון באזורים בהם השילוט יותר נדרש.

ט.      עיצוב פנים חדש למבנה חד''א – מבנה חדר אוכל נחנך בינואר 1983, לפני למעלה מ34 שנים, מאז נעשו בו שיפוצים קלים ושיפוץ גדול אחד באזור מערך ההגשה והמטבח. לאחר שיפוץ רחבת הגרנוליט, שיכלול גם החלפת חיפויי הקרמיקה החיצונית של מבנה חד''א, עולה רעיון לעשות למבנה מתיחת פנים רצינית ולחדש אותו.

י.        הסדרת מגרשים בשכונת הדרים – בשכונת הדרים המוגדרת כשכונת קבע, חלק מהמגרשים הצמודים לבתים לא מאפשרים ניצול שטח מיטבי מבחינת הדיירים בשל בעיות שיפועים, ניקוזים וכו'. חלק ניכר מבתי השכונה עומד לעבור שיפוץ והרחבה במסגרת יישום תקנון שיכון, מוצע שבהזדמנות זו ייעשה טיפול במגרשים במטרה להעלות את רמת החיים לתושבי השכונה.

חשוב להבהיר כי כל הסעיפים ברשימה אינם מאושרים לביצוע כל עוד לא יתוכננו, יעברו את אישור ועדת תכנון ויינתן להם מקור כספי על ידי המזכירות והאסיפה.

3.      אופן קידום תכנית העבודה – לכל סעיף יוקם צוות עבודה קטן מטעם הועדה אליו יוזמנו גם חברים רלוונטיים לנושא עצמו (נציגי ענפים בסעיפים הקשורים לענפים, נציגי שכונות בסעיפים הקשורים לשכונות, בעלי תפקידים רלוונטיים וכו'). כל צוות יכין לוועדת תכנון דיון ראשוני שיכלול פרוגרמה ומסגרת תקציבית מוערכת. האחריות על התקדמות הצוותים תהיה של מרכז הוועדה.

 

סיכם –אייל דבורי

 

תאריך פרסום
6/6/2017