title
תכנית עבודת הוועדה 2017

לקראת ועדת תכנון – קביעת תכנית עבודה לוועדה

ועדת תכנון אחראית על כל פרויקט בינוי ופיתוח ברחבי קיבוץ בארי. הפרויקטים מגיעים לוועדה ביוזמת הועדה, ביוזמת הנהלת הקיבוץ, ביוזמת ענפי הקיבוץ וביוזמת חברי הקיבוץ. הועדה אחראית לקבלת ההחלטות הקשורות לתכנון כל פרויקט ולאחר שמסתיים שלב זה, הפרויקט עובר לאחריות הנהלת הקיבוץ לתקצוב וביצוע. בשלבי הביצוע באחריות מרכז הועדה לפקח כי הביצוע תואם לתכנון ולהחזיר את הפרויקט לדיון בוועדה באם מתגלות מגבלות המחייבות שינוי בתכנון.

כרגע ישנם מספר פרויקטים שהוחלט לקדם תהליך תכנון והתהליך עצמו טרם הסתיים:

פרויקט

סטטוס

חזיתות בתים ברווקיות

בשלבי מו''מ מול משרד תכנון זרתא

שכונת הותיקים (כולל מעברים דרך השכונה)

הוועדה צריכה ללמוד את המלצות צוות שו''ל

הצללות בחצרות גני הילדים

בשלבי מו''מ מול משרד תכנון זרתא

שלט כניסה לקיבוץ

גלי זורע וקטיה לוסב מגבשות הצעה שתבוא לדיון בוועדה

תכנית נוי שכונת הכרם

התכנית הסופית אמורה לבוא לאישור הוועדה לאחר שאדריכלית הנוף של השכונה תסיים

פיתוח שכונת השיקמים

בטיפול יורם, חלק מהדברים יוקפאו עד להחלטה על דגם בית בשכונת השקמים

דגם בית שכונת השיקמים

הוקם צוות בראשות אייל הדן בנושא, המלצות לוועדה יוצגו עד ספטמבר 2017

תכנית חוות המכולות החדשה

תוכן סקיצה לדיון ראשוני בוועדה בטיפול יורם

בנייה פרטית בדירות מעבר (קומותיים)

מחפשים אדריכל ללווי הפרויקט, במקביל יש להקים צוות קטן מתוך הוועדה ללווי את הפרויקט.

הרחבות דירות שכונת הדרים

ממתין להכנת תכניות לאישור הוועדה

 

בנוסף, בעקבות הסיור של הוועדה ואיסוף הצעות מחברים עלו הצעות לטיפול בנושאים הבאים:

1.      אזור מגרש כדורעף חופים ישן

2.      אזור מגרש כדורעף חופים נוכחי

3.      אזור האסם

4.      אזור שבין המטע לגדר

5.      טיפול בהסתרת דודי שמש

6.      הסדרת כביש גת – תבורי

7.      שילוט ברחבי הקיבוץ

8.      עיצוב פנים חדש למבנה חד''א

9.      הסדרת שיפועים במגרשים שכונת הדרים

במסגרת הדיון בוועדה נקבל החלטות אלו מהנושאים ברשימה ראויים לטיפול ואילו לא ומהם סדרי העדיפויות לטיפול. בנוסף הכוונה היא להקים צוותי עבודה קטנים שיורכבו מנציגי הועדה ובעלי תפקידים רלוונטיים שיכינו את הדיונים לוועדה בכל אחד מהפרויקטים שייבחר. חברי הועדה שמעוניינים יתנדבו לצוותים השונים.

תאריך פרסום
29/5/2017