title
לקראת ישיבה 24.5.17

‏24/05/2017

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום א', 28/05/2017

בשעה 20:30-22:30

נפגשים ליד הבית של שי ויואל פרידמן (צומת בויום לשעבר)

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת

 

20:30 – בחירת גוף תאורה לתאורת רחוב בשכונת הכרם: שכונת הכרם תהיה השכונה הראשונה בבארי בה תתוקן מראש תאורת רחוב עם פנסי לד (בעלות אורך חיים גדול יותר וחסכוניות באנרגיה). לצערנו לא ניתן למצוא בארץ פנסי לד זהים לפנסי הרחוב הרגילים הקיימים בבארי וצריך לבחור בדגם חדש מבין מספר דגמים קיימים בשוק. בחודשים האחרונים התקינו החשמלאים מספר פנסים לדוגמא לאורך הרחובות היוצאים מאזור הצומת שליד הבית של שי ויואל פרידמן (צומת בויום לשעבר) לכיוון מחסום אורנים ולכוון מחסום זיתים עליון. הוועדה תסייר בין הפנסים ותבחר בדגם המתאים ביותר. מוזמן: דניאל אלון

21:00 – המשך דיון בנושא תכנית עבודה לוועדת תכנון. מצ''ב חומר

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
29/5/2017