title
'המצטיינים לקמפוס' ו'העינים שלנו'

שני אייטמים בעתון 232 מה - 7.201 בהם אנו מוזכרים- על זכייתה של נטשה קינג במלגת הצטיינות ויום כיף לתצפיתניות בבארי


    
תאריך פרסום
28/7/2016