קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/9561/f5_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%95%20%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5.pdf