title
שש שעת שחר/ אנדד אלדן


"יֵשׁ שָׁעָה רוֹחֶשֶׁת חֹשֶׁךְ
אַךְ יֵשׁ שַׁחַר וְהִלָּה"זהו ספר המבטא את חווית השכול, נותן ביטוי לכאב, אך מוצא בתוכו כוחות להכיר גם בשחר החוזר ומפציע מידי יום.
לאחר עשרות שירים שכתב אנדד על בנים וחברים, על חללי צה"ל, על תאונות הדרכים הטראומטיות שעברנו, על בנים שלא עמד בם כוחם לסערות החיים, פגע השכול גם במשפחתו האישית.
כולנו, אכן, חלק מפסיפס של חברה אנושית אחת. ועם זאת כל אחד מאתנו הוא גם פסיפס אישי לעצמו, על כל רבדי הכאב והנחמה שבו, הבדידות אך גם האהבה המזוככת.
היו פעמים שרבקה'לה זורע היתה כותבת כמה מילים על ספרי אנדד עם צאתם לאור.
הפעם כבר אינה כותבת. לזכרה, לכבודה ולכבוד החברים הרבים שכבר אינם (על אף שהם חלק מפסיפס המקום הזה), לראשונה אזרתי עוז והחלטתי לכתוב מילים אלו.
בימים אלו חולק הספר לחברים המעוניינים שפנו לבקשו. מקווים שלא "פספסנו" איש. באם כן, סליחה. ניתן לתקן את המעוות ע"י פניה שתענה.

שרי אלדן


תאריך פרסום
12/4/2016