title
מדריכים למשתמש ברכבים החדשים

ושוב אנחנו מתחדשים ברכבים נוצצים מהקופסה עם הוראות הפעלה שלא הכרנו.
בסרטים הנמצאים בקישורים לפניכם מדריך אותנו ארז מוקה ביסודיות, פרט אחרי פרט,
איך להשתמש בכל נפלאות הטכנולוגיה הממונעת שרכשנו. 
הכנת הסרטים: ברל'ה. 

סעו בזהירות!מדריך ליונדאי i35
תאריך פרסום
6/4/2016