title
חברי ועדות בבארי

ועדות נבחרות באסיפה/מזכירות


אבלות 

מרכזת: טל פלדנציגי ציבורליאן שרעבי,שני וולךנגה מדבייר.

 

אסיפה 

מרכזרן וייסמזכיר יניב הגינציגי ציבורמירי מסיקה, אורי בן-צבי, צבי אלון.

 

בטיחות

מרכזממונה בטיחות ארז מוקהמזכיר יניב הגי מנהל קהילה עופר תבורימרכז משק אלי שרעבינציגי ציבוראילי דינר, אלון אפרת, צבי אלון, יניב כהן

 

ביקורת 

מרכזתאורה עוזנציגי ציבוריעל (צחי) דבורי, שלומי נשיא, אור כסלו, גולן אבוטבול.

 

בית כנסת

רחל פריקר, יהודית וייס.


בנים

מרכזאורי וולךמרכזת חינוך איילת גודארדנציגי ציבורעמוס שזר, מוטי ברק, אייל בן-צביציפי זורע, נעמי חרובי, מרינה לוסב, טופז קדםנבו אביטבול.

 

גלריה

מרכזתזיוה יליןנציגי ציבוראסתר בר-לב, אורית סבירסקי, רותי פרומקין, תרי קיפניס, יוחנן דרוקרסופי ברזון- מקאי, טליה דבורי.

 

הגיל השלישי (לא פעילה(

מרכזתמירב ברקאימנהלת רווחה יהודית וייסנציגי ציבור.

 

 

הנהלה ציבורית לענף המזון (לא פעיל(

מרכזדורון צמחנציגי ציבורעובד בכר, שולי רחום.

 

הנהלת המגזר הצרכני

מרכזמנהל קהילה עופר תבורי, מזכיר יניב הגי , מנהלת רווחה יהודית וייסמרכזת חינוך איילת גודארדאקונומית איילת הגי, גזבר אלי שרעבינציגת הנה"ח אורלי מאיר משאבי אנוש עדי אפרת. נציגי ציבורראומה קינג, דגן פלג, נאור פקציארז, יוסי שרעביליה פוקס.

 

חברה

מרכזמזכיר יניב הגי מנהל קהילה עופר תבורי מנהלת רווחה יהודית וייסנציגי ציבורלילך קיפניס, אושרי שרעבי, שני וולך, צבי אלון

 

 

חדר כושר/א.ספורט

מרכזתנעמי מוקהנציגי ציבור: יובל בר, אודי ברמק.

 

חינוך 

מרכזתמרכזת חינוך ומנהלת משק ילדים איילת גודארד, רכז נעורים אין כעת , מרכזת גר"ג ענבל בכר, רכזות א-ו חגית אביטבול נציגי הורים: מיכל פיניאן, לודי משאש, דן אלגרנטי, סהר פוקס.

 

כלכלית 

יו"ר: הראל יצחקי גזבר ומרכז משק אלי שרעבי, מזכיר יניב הגי, מנכ"ל הדפוס גל כהן, מנהל קהילה עופר תבורי, חשב אוהד בן-עמי, חשב דפוסעדי דגןנציג ועדה כספית אין כעתנציגי ציבוראייל בן-צבי, שושן הרן, גיורא עוז, בן סוכמן, דני פוקסאלה אדמתי.


כספית 

מרכזרפי סבירסקי,  יו"ר ו.כלכלית הראל יצחקי חשב דפוס עדי דגן , מנהל הנה"ח אוהד בן-עמי,   גזבר אלי שרעבי, נציג ועדה כספית אין כעת.

 

מזכירות 

מרכזמזכיר  יניב הגי, מרכז משק אלי שרעבי, מנהלת מש"א עדי אפרת, מנהל מגזר צרכני עופר תבורינציגי ציבור:דגן פלורנטין, סילבר ויויאן, קדם טופז,חגית אביטבול, ערן אבני, אורלי מאיר, תרי קיפניס, גיא שחר.

 

מינויים 

מרכזתורד גולדמזכיר יניב הגי  נציגי ציבור:יסמין בירה, נעמי חרובי, ענבר אייזיק, לימור וייס.

 

משק

מרכז: גזבר משק אלי שרעבימנהל קהילה עופר תבורימרכז גד"ש דני פוקסנציג הנה"ח יובל ברמנהל הנה"ח אוהד בן-עמי.מרכז פרוייקטים יניב גלברדנציגי ציבורדרור פוקס, נטע פלוטקין.

 

מנהלת מש"א

מרכזתמנהלת מש"א עדי אפרת, מזכיר יניב הגי מנהל קהילה עופר תבורי,  נציגת מש"א דפוס ענבל אלון, מרכז ועדת בנים אורי וולךבמקום ועדת חברה המזכיר יניב הגי נציג ועדה כלכלית אייל בן-צבינציגי ציבורעומרי אבן, יהודה סימוןמשקיפות נקלטות ליאת אדמתי והילה אביטבול .

 

פורום קבלה לחברות 

מרכזתמרכזת ועדת קליטה טל צורכל חברי ועדת קליטה וכל חברי המזכירותנציגי ציבור: הדס דגן, שלומית צמח, אורון בירה

 

צמ"ח

מרכז:עומרי קדםנציגי ציבורהדס דגן, איילת גודארד, מעיין ברקאי, תרי קיפניס, ויויאן סילבר
נויה גתי, ,רן משאש, פלורנטין דגן.

 

קליטה

מרכזתטל צור שרעבימנהלת מש"א עדי אפרתמרכז ועדת בנים אורי וולךמזכיר יניב הגינציגי ציבוררבקה מנור, רז גאז, עדי אבנירינת אבן, ענת גתי, אלון פאוקר.

 

קלפי

יו"ר: מונט פריינטה נציגי ציבורנעמי אלון, רנה גלמור, לאקה קפיטנוב, חנה רענן, רוני אפטלון

 

רכב

מרכזמנהל ענף הרכב ארז מוקהמזכיר יניב הגינציג הנה"ח יובל ברסדרן רכב רן כפריגזבר ומרכז משק אלי שרעבימנהל קהילה עופר תבורינציג מוסך: דורון כהןנציגי ציבור: ראומה קינג, אלעד קידר.

 

תכנון

מרכזאייל דבורימזכיר יניב הגי רכז קהילה עופר תבורי, גזבר ומרכז משק אלי שרעבימרכז נוי אילן וייס,  רכז בניין רני קיניסונציג מקצועי יורם בר סינינציגי ציבורהדס ברקת-שגיא, עדי וייס, שרון שבו, משקיפים- מנהל פרויקטים - יניב ג., דורון שגב

 

 

תת תכנון אסתטיקה ועיצוב הקיבוץ (לא פעיל)

מרכזרוני לוינציגי ציבורגיא ברוך, נועה בריל, יגאל זורע, לילך חדד.

 

 

צוותי מש"א

 

צוות עב"ח

מרכזתמנהלת מש"א עדי אפרת משקיף נקלט יובל וייס נציגי ציבור:מרסל פרייליךסיגל קראוניק, עופר תבורי, אברומי כץ.

 

צוות שכר

מרכזתמנהלת מש"א עדי אפרתמנהל קהילה עופר תבוריגזבר ומרכז משק אלי שרעבינציגי ציבורסיגל קראוניק, ענבל אלון.

 

תורנות/

סילביה אוחיון.

 

רישום עבודה

אברומי כץ
מש"א לימודים 

מרכזתמנהלת מש"א עדי אפרתמזכיר יניב הגי, מרכז משק אלי שרעבימנהל קהילה עופר תבורינציג ועדה כלכלית אייל בן-צבימרכז ועדת בנים אורי וולךנציגת מש"א דפוס ענבל אלוןמשקיפות נקלטות ליאת אדמתי והילה אביטבול

  נציגי ציבוררינת שגב, שרי גת,יהודה סימון, עומרי אבן

 

בחירת ממלאי תפקידים

מרכזתמנהלת מש"א עדי אפרתמזכיר יניב הגי  , מנהל קהילה עופר תבורי,  נציגת מש"א דפוס ענבל אלון.

נציגי ציבוריגאל שטריתטל צור-שרעבייעל (יוגי) דבורי,

 

 

צוותים לא נבחרים באסיפה/מזכירות (למעט המרכזים)


צח"י (צוות חירום ישובי(

מרכזרחלי בנאקוט, מזכיר  יניב הגימנהלת מש"א עדי אפרת, מנהל קהילה עופר תבורימנהלת רווחה יהודית וייסמרכזת חינוך איילת גודארדרכזת הגיל הרך ענבל בכר, רבש"צ אריק מורנציגת מש"א דפוס ענבל אלוןמנהלת המרפאה נירה שרעבי,מנהל בטיחות ארז מוקהמס רכוש ותיקון נזקים אלי שרעבימטה ואחראית חמ"ל רותם קלדרון.

 

ביטחון

רבש"צ אריק מור.

 

 


ועדות/צוותים בתוקף תפקיד


ייעוץ 

מרכזת רווחהיהודית וייס, מרפאה נירה שרעבי, רכזת ט"מ מעינה הרשקוביץ', ט"מ גר"ג מדי אסקפה, מרכז ועדת בנים אורי וולךנציגת חברים יונת אור


שיכון

מרכזתדלית יצחקימנהל קהילה עופר תבורימרכז ועדת בנים אורי וולךנציג הבניין רני קיניסו.

 

בס"אבטחון סוציאלי

מרכזעמית שלוימזכיר יניב הגי,  נציגי הנה"ח אוהד בן-עמי ורפי סבירסקינציגת ציבור שושן הרן.

 


"ועדות" של איש אחד 


טיפול מיוחד-חברים

יונת אור

 

כלולות

 

מחסנים

 אלון אפרת 


שיקום

דורון צמח

 

מניעת הטרדה ופגיעה על רקע מיני בבארי
מרכזת שני וולךמנהל קהילה עופר תבורי נציגה מקצועית לילך קיפניסנציגי חברים רותם קלדרון, אילת הגי, שושקה שטיינהרט,

 

 


ועדות/צוותים לנושא מסויים

 

צוות להכנת הדיון הציבורי בנושא חלוקת הרווח2016

מרכזמנהל קהילה עופר תבורינציג הועדה הכלכלית הראל יצחקינציגת מזכירות טופז קדםנציגת גילאים עד 40 טל צור-שרעבי,  נציג גילאים 40 עד 65 רפי סבירסקינציגת גילאים מעל 65 מירה'לה חרובי.

 

צוות אד-הוק לבחינת העתיד של "נאות בארי" –מזכירות 25.11.2015+ 9.12.2015
מרכזמנהל קהילה עופר תבורי, מזכיר יניב הגי מנהלת רווחה יהודית וייסמנהלת נאות בארי ערה כץנציגה מקצועית רחל פריקר יו"ר ועדה כלכלית הראל יצחקי.

 

 

צוות לבחינת עתיד ההפעלה של בית העם והשימושים הפונקציונליים שיהיו בו

מרכז: אריק קראוניק, נעמי חרובי, כרמית דבורי, רני קיניסו, הדס שגיא, ארז מוקה, עופר תבורי

 

 

צוות לבדיקת עתיד שכונת הוותיקים – מזכירות 25.11.2015 + 9.12.2015
מרכז נציג הועדה הכלכלית גיורא עוזמזכיר יניב הגימנהל מגזר צרכני עופר תבורי, מרכזת ועדת שיכון דלית יצחקינציג מקצועי דורון שגבנציג המשפחות הגרות בדיור זמני בן סוכמן.

 

תאריך פרסום
1/3/2016