קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/8088/f5_Microsoft%20Word%20-%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%20%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%91-8%202013.pdf