title
'תאוריית הקשר'- שעשועון חדש בערוץ 900
מירון עד ירון לא קם כירון
בשבת האחרונה כיכב על במת התיאטרון ובשבת הבאה ינחה את השעשועון החדש 
בערוץ 900

רוצים לדעת יותר על 'תאוריית הקשר'?
תאריך פרסום
15/12/2015