title
עוברים לתעשייה - יראון ברעם סאסא- ה באייר תשעד

סרט שהוכן עבור כנס הפלמ"ח השנתי, בבית השקוף בשפיים והגיע לאתר דרך אבינועם סיוון. (תודה!)
הכנס בסימן התעשייה בשלושת קיבוצי ההר, השיתופיים והתעשיות שלהם.
שני הקיבוצים ברעם ויראון - הוקמו ע"י בוגרי הפלמ"ח ב1949.
האירוע ביוזמתו ותמיכתו של סטף ורטהיימר.תאריך פרסום
4/10/2015