title
שעות פתיחה
  מוסד יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' יום שבת  
ביטוח בריאות
בתאום מראש בטלפון 8958/במייל bituach-briut@beeri.co.il
בתאום מראש בטלפון 8958/במייל bituach-briut@beeri.co.il
בתאום מראש בטלפון 8958/במייל bituach-briut@beeri.co.il 
AYUNA
10:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 8249

10:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 8249
10:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 8249
10:00-17:00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 8249
10.00-13.00
ניתן גם  לתאם פתיחה מעבר לשעות אלו  בטל: 8249

 
ספינינג
16.30- 17.30- נעמי
19.00-20.00 סיימון

19.00-20.00 סיימון
16.30- 17.30- נעמי
18.00-19.00 סיימון
08:00- 09:00   דורית

 
לה מדווש
סגור
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
07.00-14.00
07.00-14.00
 
תיקוני אופנייים
סגור
סגור
סגור
סגור
סגור
סגור
08.00-12.00
 
רכב בריאות
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
07.30-11.30 
16.00-18.45
יציאה מח"א
מקומות בתיאום עם המרפאה
אין

 
נשקיה
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם תמר בן צבי- 8412
 
נוסטלגיה
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
פתיחה בתאום עם 
נילי בר סיני- 8401
תמר בן צבי- 8412
 
חנות יד שניה
סגור
18.00-19.00
סגור
סגור
18.00-19.00
סגור

 
גלריה
סגור
סגור
סגור
סגור
17.00-19.00
09:00-13:00
19.30-20.30
11.30-14.30
 
מכבסה
כל היממה
כל היממה
כל היממה
מ-14.00
כל היממה
כל היממה
כל היממה
 
מועדון
19.00-21.00

19.00-21.00

19.00-21.00
19.00-21.00
11.30-14.30
 
פאב

21.30-24.00


22.30-עד הסוף

 
חדר אוכל
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:15
צהריים- 11:30-13:45
ערב- 18:00-20:00
בוקר- 06:45-09:30
צהריים- 11:00-13:00
ערב-  סגור
 
מחסן בגדים
07.00-17.00
07.00-16.00
18.00-19.00
07.00-17.00
07.00-16.00
18:00-19:00
07.00-16.00
18.00-19.00
07.00-14.00
12.30-13.30
 
קניון
09.00-12.00
13.00-15.30
09.00-12.00
18.00-19.00
09.00-12.00
13.00-15.30
סגור
09.00-12.00
13.00-15.30
18.00-19.00
09.00-12.00
12.30-14.00
11.30-14.00
 
מרפאת שיניים
07.30-13.3  ד"ר קלמן
08.30-15.00 אושרת- שיננית
15.00-21.00- ד"ר קלמן

07.00-16.00 מיכל - שיננית
07.30- 13.30  ד"ר קלמן
08.30-15.00 אושרת- שיננית

08.30-11.30 אושרת- שיננית

 
מרכולית
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00
17.00-19.45
06.45-14.00

סגור
 
כל-בו
08.00-14.00
18.00-19.45

08.00-14.00
18.00-19.45
08.00-14.00
18.00-19.45
08.00-14.00
18.00-19.45
08.00-14.00
17.00-19.45
08.00-14.00

13.00-14.00
 
חדר הכושר
9:00-12:00

15:00-19:00

20:30-21:30 - חברים ונעורים

9:00-12:00

15:00-21:30

9:00-12:00
15:00-19:00
19:30-20:30 - נעורים
9:00-12:00

15:00-19:00

20:30-21:30

9:00-12:00

15:00-19:00

20:30-21:30 - נערות


10:30-12:00

16:00-18:00


 
מרפאה וטרינרית
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-19:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
קבלת קהל:  09:00-17:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-18:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
סגור
קבלת קהל:  09:00-17:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
09.00-09.30- חלוקת אוכל
קבלת קהל:  09:00-13:00  בתיאום בטלפון 054-7918410
טיפולי חירום- בתיאום עם אלי- 8410
 
שי לי
פתיחה בתיאום עם פסי
פתיחה בתיאום עם פסי
11.30-12.00
פתיחה בתיאום עם פסי
11.30-12.00

18:00-19:00

11.00-12.00
12.00-14.00
 
ספרית חברים/ ילדים
8:00-18:30
08.00-17.30
08.00-18.30
08.00-18.30
08.00-17.30
9:30-12:00

 
מספרה
10:00-20:00

לתאם טלפונית עם אריק:

050-3661007

או 08-6610004

10:00-20:00

לתאם טלפונית עם אריק:

050-3661007

או 08-6610004

סגור
סגור
סגור
סגור

 
בריכה
07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

07:00-06:00- שחייה מוקדמת
09:30-12:30- לכלל הציבור
15:00-18:30- לכלל הציבור
18:30-19:30- חצי בריכה לשחיינים, חצי לכלל הציבור

09:00-10:00 לשחיינים בלבד
12:30- 10:00 לכלל הציבור
12:30-13:30- הפסקה
18:00- 13:30 לכלל הציבור08:00-10:00- לשחיינים בלבד
10:00-18:00 לכלל הציבור


 
טלפונים ניידים
16:00-17:00
16.00-17.00
16.00-17.00
סגור
16.00-17.00


 
גזברות
15.00-17.00


08.00-10.00
08.00-10.00


 
מרפאה
07.00-08.00
10.00-15.00

07.00-08.00
10.00-15.00
07.00-08.00
10.00-15.00
07.00-08.00
10.00-14.00
07.00-08.00
10.00-15.00

9.00-12.45
סגור