title
עשר נקודות ונקודה וגיא ברוך אחדדמויות בודא, תמר שלוי, יוס'לה כפרי ודוד עברי- גיא ברוך.
דמות מימי קלמר- אבנר קלמר.
איפור: אורית כהן וכרמית דבורי.
הפקה מוזיקלית: אבנר קלמר.
צילום ועריכה: ערן אבני.
הפקה: צחי דבורי.