קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/11624/f5_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202019.pdf