קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/10996/f5_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%202017%20-%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%20-%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%2010.12.17.pdf