קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/10946/f5_%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-12-2017.docx