קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/10008/f5_%E2%95%AB%C2%A2%E2%95%AB%C2%AC%E2%95%AB%D7%A1%E2%95%AB%D7%A4%20%E2%95%AB%C3%B3%E2%95%AB%C2%A3%20%E2%95%AB%C3%B1%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C2%BF%20%E2%95%AB%C3%B1%E2%95%AB%C2%A3%E2%95%AB%D7%A0%E2%95%AB%C3%A1%E2%95%AB%D7%A8%20-%20%E2%95%AB%D7%A3%E2%95%AB%D7%A4%20%E2%95%AB%E2%82%A7%E2%95%AB%C2%BF%E2%95%AB%C2%BA%E2%95%AB%C2%BF.pdf