title
החיים זה לא קיבוץ
על מאבקם של קיבוצים במועצת אשכול כולל בארי לאפשר להם לקבוע את חלוקת הגילאים בגנים בעקבות חוק חינוך חובה החדש.
עתון 232 מה-7.2016
תאריך פרסום
28/7/2016