title
מדריך הדפסה לאחיות

בהדפסה שלושה שלבים הכרחיים:
1. הגדרת הדף לפי תאריך- כדי שיודפס רק אותו יום
2. חסימת התורים לאותו היום- כדי שלא יהיו הרשמות כפולות
3. הדפסה

כל התהליך כולל 6 לחיצות בלבד.


1. הגדרת הדף לפי תאריך

בחלק האמצעי מעל לתורים תמצאי את  'חיפוש לפי סוג תור'.


לחצי על המשולש משמאל לקטיגוריה וסמני  'מרפאה'.
לחצי על המשולש משמאל ל'תור אצל' וסמני 'רופא'.בלוח השנה ייצבעו בירוק התאריכים בהם אפשר לקבוע תורים לליאוניד. 
לחצי על התאריך ומתחת לתפריט יופיעו התורים רק לאותו יום.

2. חסימת התורים לאותו היום

מראה כללי של התורים:מתחת לדף מצד שמאל תמצאי סימן וי כתוםלחצי עליו וכל החלוניות משמאלי סתמנו  בוי.מתחת לדף התורים יש חלוניות קטנות. לחצי על הימנית (בטור ה'חסום') היא תסתמן בוי
וכל התורים ייחסמו ויופיעו בוורוד.
הפעולה אינה משנה/ מוחקת את המידע בדף. 

3. הדפסה
מתחת לדף התורים בצד ימין יש סמל ירוק- הדפסה
לחצי עליו, הזמיני 2 עותקים ( אחד לתליה ואחד לליאוניד)
אשרי והדפים יודפסו.

הצלחת!
תאריך פרסום
8/6/2016