קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/8900/f5_%E2%95%AB%D7%A3%E2%95%AB%D7%A5%E2%95%AB%C2%BF%20%E2%95%AB%C2%AC%E2%95%AB%E2%8C%90%E2%95%AB%D7%A6-%20%E2%95%AB%C2%BF%E2%95%AB%D7%A9%E2%95%AB%C3%A1%E2%95%AB%D7%A4%20%E2%95%AB%D7%A4%E2%95%AB%D7%A1%E2%95%AB%C2%BF%E2%95%AB%D7%A5%E2%95%AB%C6%92%20232%204.2016.pdf